စိတ္ဝင္စားစရာ BOTANY ပညာရပ္

Botany ေမဂ်ာ ပဲ ရလို႔ စိတ္မညစ္ပါနဲ႔
>>>Botany ပညာမွာပဲ သင္ယူလို႔ရတဲ႔ ပညာရပ္ေတြ က
အမ်ားၾကီးပါ ဲ
>>>Botany ပညာရပ္ကိုသာ သင္အသံုးခ်
တတ္မည္ဆိုလွ်င္ အမ်ားထက္ သင္သာသြားနိုင္ပါတယ္
1.>>>ေဆးပညာ
ၾကည့္လိုက္ပါ သင္ေနမေကာင္းျဖစ္ေနမယ္ဆိုလွ်င္
ဆရာဝန္ေတြ တိုက္တဲ႔ေဆးက ဘယ္ကရတယ္ထင္လဲ
အပင္ကေနပဲေလ
ကမ႓ာမွာရရွိနိုင္တဲ႔ ၉၀ ရာခိုင္းႏႈန္းခန္႔ေသာ ေဆးေတြဟာ
အပင္ကေနပဲရရွိတာပါ
အမ်ားသိၾကတဲ႔အတိုင္း Alexender Fleming ဆိုသူက
Penicillin ေဆးေၾကာင့္ လူသိမ်ားလာခဲ႔တယ္။
Penicillin ေဆးကို Penicillium mold ဆိုတဲ႔မိႈတစ္မ်ိဳးကေနပဲ
ရရွိတယ္။ မႈိကလည္း အပင္ေလာကဝင္ပဲမလား။
ဒါေၾကာင့္ သင္က Botany ပညာရပ္က သင္ေပးတဲ႔
အပင္ေတြအေၾကာင္းႏိႈက္ႏႈိက္ခြ်တ္ခြ်တ္ေလ့လာ ျပီး
ဆရာဝန္ေတြနဲ႔ တန္းတူ အခြင့္အေရးရယူပါ
ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ေဆးထုတ္လုပ္တဲ႔သူေတြအမ်ားစုက
Botanist ေတြပဲမို႔လို႔ပါ
2.>>>က်န္းမာေရးအသိပညာ
3.>>>စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
3.1>>>ကိုင္းကူးကိုင္းဆက္စိုက္ပ်ိဳးနည္းပညာ
3.2>>>မ်ိဳးရိုးဗီဇကို ျပင္ဆင္ျပီး စိုက္ပ်ိဳးတဲ႔ (မ်ိဳးရိုးဗီဇ အင္ဂ်င္နီယာ) နည္းပညာ
3.3>>>Micropropagation ဆိုတဲ႔
အပင္အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုခုကို ယူျပီး
အပင္ငယ္ျဖစ္ေအာင္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းနည္းပညာ
3.4>>>Bonsai tree or Tree in a pot လို႔ေခၚတဲ႔
အပင္ေတ ြကိုအလွဆင္ျပီးစိုက္ပ်ိဳးနည္းပညာ
ပန္းပင္ေတြကိုအလွဆင္စိုက္ပ်ိဳးနည္းပညာ
4.>>> Seed Technology
4.1>>>အေစ့မွ ခြ်ဲပ်စ္တဲ႔ အေရခြံခြာျခင္းနည္းပညာ
4.2>>>အေစ့ အပင္ေပါက္နည္းပညာ
5.>>>>အပင္ေဟာမုန္းမ်ားကိုေလ့လာျခင္းနည္းပညာ
6.>>>အပင္ေတြရဲ႕ မ်ိဳးေပါင္းစု၊မ်ိဳးႏြယ္စုကို
ေလ့လာျခင္းနည္းပညာ
ဤနည္းပညာကိုတတ္လွ်င္ သစ္ေတာဌာန မွ အလုပ္ရနိုင္ျပီး
------------------------------------------------------------------
စတဲ႔ နည္းပညာေတြဟာ အသံုးလည္းဝင္
အလ်င္အျမန္အသံုးျပဳ နိုင္တဲ႔အတြက္
က်ေနာ္အဖို႔ ဤBotany ပညာရပ္ကို အဖိုးမျဖတ္နိုင္ေသာ
ပညာရပ္တစ္ရပ္ဟု အၾကံျပဳပါသည္။

Credit:by ထာဝရ ခြန္©©©©©©©©©©®®®®®